תנאי שימוש

תנאים והתניות אלה מתארים את הכללים והתקנות לשימוש באתר של אהוד שמון.
על ידי גישה לאתר זה אנו מניחים שאתה מקבל את התנאים וההגבלות במלואם. אל תמשיכו להשתמש באתר של אהוד שמון אם אינכם מקבלים את כל התנאים המפורטים בדף זה.
המונחים הבאים חלים על התנאים וההגבלות, הצהרת הפרטיות והודעת כתב ויתור וכל הסכם או כל הסכמים: "הלקוח", "אתה" ו"הנך" מתייחס אליך, אל האדם שמגיע לאתר זה ומקבל את התנאים וההגבלות של החברה. "החברה", "עצמנו", "אנחנו", "שלנו" ו "אותנו", מתייחס לחברה שלנו. "צד", "צדדים", או "אותנו", מתייחס הן ללקוח והן לעצמנו, או ללקוח או לעצמנו. כל התנאים מתייחסים להצעה, לקבלה ולשיקול של התשלום הדרוש כדי לקבל על עצמו את תהליך הסיוע שלנו ללקוח בצורה המתאימה ביותר, בין אם בישיבות רשמיות של משך זמן קבוע או בכל אמצעי אחר, למטרה מפורשת של עמידה צרכי הלקוח ביחס למתן השירותים / השירותים המוצהרים של החברה, בהתאם ובכפוף לחוק המקובל בארצות הברית. כל שימוש בטרמינולוגיה שלעיל או במילים אחרות, באותיות רישיות יחודיות, רבות, באותיות רישיות ו / או הוא או הן, נלקחות כמתחייבות, ולפיכך מתייחסות אליה.

עוגיות

אנו משתמשים בעוגיות. באמצעות האתר של אהוד שמון אתה מסכים לשימוש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות של אהוד שמון. רוב אתרי האינטרנט האינטראקטיביים של ימינו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאפשר לנו לאחזר את פרטי המשתמש עבור כל ביקור. עוגיות משמשות באזורים מסוימים באתר שלנו כדי לאפשר את הפונקציונליות של אזור זה וקלות השימוש עבור אותם אנשים המבקרים. חלק משותפים / שותפים הפרסום שלנו עשויים גם להשתמש עוגיות.

רישיון

אלא אם כן צוין אחרת, אהוד שמון ו / או מעניקי הרישיונות הם הבעלים של זכויות הקניין הרוחני לכל חומר על אהוד שמון. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות. באפשרותך להציג ו / או להדפיס דפים מ- https://ehudshamoon.com לשימושך האישי בכפוף למגבלות שנקבעו בתנאים וההגבלות.

אסור לך:
פרסם מחדש חומר מ https://ehudshamoon.com
למכור, לשכור או משנה רישיון חומר https://ehudshamoon.com
לשחזר, לשכפל או להעתיק חומר מ https://ehudshamoon.com
הפצה מחדש של תוכן מאת אהוד שמון (אלא אם כן התוכן נעשה במיוחד עבור חלוקה מחדש).

תגובות משתמשים

חלקים מסוימים של אתר זה מציעים הזדמנות למשתמשים לפרסם ולהחליף דעות, מידע, חומר ונתונים ('הערות') באזורים של האתר. אהוד שמון אינו בודק, עורך, מפרסם או סוקר הערות לפני הופעתן באתר, והערות אינן משקפות את דעותיהם או דעותיו של אהוד שמון, שלוחיו או של שותפיו. הערות משקפות את הדעה ואת דעתו של מי מפרסם דעה כזו או דעה. במידה המותרת על פי החוקים החלים, אהוד שמון לא תהיה אחראית או אחראית להערות או לכל עלות אובדן, חבות, נזקים או הוצאות שנגרמו ו / או נגרמו כתוצאה מכל שימוש ו / או פרסום ו / או הופעה של הערות באתר זה.
אהוד שמון שומר לעצמו את הזכות לפקח על כל ההערות ולהסיר כל הערה אשר לדעתו, לפי שיקול דעתו המוחלט, יכולה להיות בלתי הולמת, פוגעת או כל סיבה אחרת תוך הפרה של התנאים וההגבלות.

אתה מתחייב ומצהיר כי:
אתה רשאי לפרסם את הערות באתר האינטרנט שלנו ויש לנו את כל הרישיונות הדרושים והסכמות לעשות זאת; ההערות אינן פוגעות בזכות קניין רוחני, לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים או סימנים מסחריים או זכויות קנייניות אחרות של צד שלישי כלשהו; ההערות אינן מכילות חומר משמיץ, דיבה, פוגע, מגונה או בלתי חוקי אחרת או חומר שהוא הפרת פרטיות. הערות לא ישמשו כדי לקדם או לקדם פעילויות עסקיות או מותאמות אישית או פעילות נוכחית או פעילות בלתי חוקית. אתה מעניק בזאת לאאהוד שמון רישיון בלעדי ללא תמלוגים לשימוש, לשכפל, לערוך ולהסמיך אחרים להשתמש, לשכפל ולערוך את כל ההערות שלך בכל צורה, פורמטים או מדיה.

היפר לתוכן שלנו

הארגונים הבאים רשאים לקשר לאתר האינטרנט שלנו ללא אישור מראש ובכתב:
סוכנויות ממשלתיות; מנועי חיפוש; ארגוני חדשות; מפיצי ספריות מקוונות כאשר הם מציגים אותנו בספרייה עשויים לקשר לאתר האינטרנט שלנו באותו אופן שבו הם מקושרים לאתרי האינטרנט של עסקים רשומים אחרים; ארגונים עסקים מוכרים למעט שידול של ארגונים ללא כוונת רווח, קניוני צדקה, וכן צדקה גיוס כספים קבוצות אשר עשוי לא קישור לאתר האינטרנט שלנו. ארגונים אלה רשאים לקשר לדף הבית שלנו, לפרסומים או לאתר אחר, כל עוד הקישור: (א) אינו מטעה בשום אופן; (ב) אינה מזכירה באופן חסוי חסות, אישור או אישור של הצד המקשר ומוצריו או השירותים שלו; ו (ג) מתאים בהקשר של האתר של הצד המקשר.
אנו עשויים לשקול ולאשר על פי שיקול דעתנו הבלעדי בקשות אחרות של קישורים מהסוגים הבאים של ארגונים:
מקורות ידועים לצרכן ו / או מידע עסקי כגון צ'יימברס אוף קומרס, אמריקן רכב האגודה, AARP ו הצרכנים האיחוד; אתרי קהילה של dot.com; עמותות או קבוצות אחרות המייצגות צדקה, כולל אתרי מתן צדקה, מפיצי ספריות מקוונות; פורטלי אינטרנט; משרדי רואי חשבון, משפט וייעוץ, אשר לקוחותיהם העיקריים הם עסקים; מוסדות חינוך וארגוני סחר.
אנו מאשרים בקשות קישורים מארגונים אלה, אם נקבע כי: (א) הקישור לא ישקף בצורה שלילית עלינו או על העסקים המוסמכים שלנו (לדוגמה, עמותות סחר או ארגונים אחרים המייצגים סוגים חשודים מטבעם, כגון עבודה ב- הזדמנויות ביתיות, לא יורשו לקשר); (ב) לארגון אין תיעוד משביע רצון אצלנו; (ג) התועלת לנו מן הנראות קשורה היפר עולה על היעדר; ו (ד) כאשר הקישור הוא בהקשר של מידע על המשאבים הכלליים או שהוא עולה בקנה אחד עם תוכן העריכה בעלון או במוצר דומה המקדם את משימת הארגון.
ארגונים אלה רשאים לקשר לדף הבית שלנו, לפרסומים או לאתר אחר, כל עוד הקישור: (א) אינו מטעה בשום אופן; (ב) אינו מתיימר באופן שקרי חסות, אישור או אישור של הצד המקשר ומוצרים או שירותים; ו (ג) מתאים בהקשר של האתר של הצד המקשר.
אם אתה מבין הארגונים המפורטים בסעיף 2 לעיל ומעוניינים לקשר לאתר שלנו, עליך להודיע לנו על ידי צרו איתי קשר. הזן את שמך, את שם הארגון שלך, את פרטי הקשר שלך (כגון מספר טלפון ו / או כתובת דוא"ל) וכן את כתובת האתר שלך, רשימה של כתובות אתרים שמהן אתה מתכוון לקשר לאתר האינטרנט שלנו, ורשימה של כתובות האתר באתר שלנו שאליו תרצה לקשר. אפשר 2-3 שבועות לתגובה.
ארגונים מאושרים עשויים ליצור היפר-קישור לאתר האינטרנט שלנו באופן הבא:
על ידי שימוש בשם החברה שלנו; או על ידי שימוש באיתור המשאבים האחיד (כתובת אינטרנט) המקושר אל; או על ידי שימוש בכל תיאור אחר של אתר האינטרנט שלנו או חומר מקושר זה הגיוני בתוך ההקשר ואת הפורמט של התוכן באתר של המקשר.
אין להשתמש בלוגו של אהוד שמון או בגרפיקה אחרת לצורך קישור ללא הסכם רישיון מסחרי.

איפראמס

ללא אישור מראש והרשאה מפורשת בכתב, לא ניתן ליצור מסגרות סביב דפי האינטרנט שלנו או להשתמש בטכניקות אחרות שמשנות באופן כלשהו את המצגת החזותית או את המראה של אתר האינטרנט שלנו.

שמירת זכויות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי לבקש ממך להסיר את כל הקישורים או כל קישור מסוים לאתר האינטרנט שלנו. אתה מסכים להסיר באופן מיידי את כל הקישורים לאתר האינטרנט שלנו לפי בקשה זו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הקישור שלה בכל עת. על ידי המשך הקישור לאתר האינטרנט שלנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות המקשרים האלה.

הסרת קישורים מהאתר שלנו

אם תמצא קישור כלשהו באתר האינטרנט שלנו או בכל אתר מקושר המתנגד לכל סיבה שהיא, תוכל ליצור איתנו קשר. נדון בבקשות להסרת קישורים אך לא תהיה לנו כל מחויבות לעשות זאת או להגיב ישירות אליך.
בעוד אנו משתדלים להבטיח שהמידע באתר זה נכון, איננו מצדיקים את שלמותו או דיוקו; וכן איננו מתחייבים להבטיח שהאתר יהיה זמין או שהחומר באתר מעודכן.

אחריות תוכן

לא תהיה לנו כל אחריות או חבות עבור כל תוכן המופיע באתר האינטרנט שלך. אתה מסכים לשפות ולהגן עלינו מפני כל הטענות הנובעות או מבוססות על האתר שלך. אין קישור(ים) בכל דף באתר האינטרנט שלך או בכל הקשר המכיל תוכן או חומרים העלולים להתפרש כדיבה, מגונה או פלילית, או הפוגע, מפר או מפר את ההפרה או הפרה אחרת של כל זכויות צד שלישי.

כתב ויתור

עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו שוללים את כל המצגים, האחריות והתנאים הקשורים לאתר האינטרנט שלנו והשימוש באתר זה (לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות המשתמעת מכוח החוק ביחס לאיכות משביעת רצון, הכוונה למטרה ו / או את השימוש של טיפול סביר ומיומנות). אין שום דבר בכתב ויתור זה:
להגביל או לא לכלול את האחריות שלנו או למוות או לפגיעה גופנית הנובעת מרשלנות; להגביל או לא לכלול את האחריות שלנו או בגין הונאה או מצג שווא של הונאה; להגביל את כל ההתחייבויות שלנו או את התחייבויותיך בכל דרך שאינה מותרת על פי החוק החל; או לא לכלול את כל ההתחייבויות שלנו או את התחייבויותיך, שלא ניתן לכלול אותן במסגרת החוק החל.
המגבלות והחרגות של האחריות המפורטות בסעיף זה ובמקומות אחרים בכתב ויתור זה: (א) כפופים לפסקה הקודמת; וכן (ב) להסדיר את כל ההתחייבויות הנובעות מתנאי כתב ויתור או ביחס לנושא כתב ויתור זה, לרבות התחייבויות הנובעות בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות) ובפרת חובה חקוקה. במידה והאתר והמידע והשירותים באתר ניתנים ללא תשלום, לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא.

פרטי התקשרות

אם יש לך שאלות בנוגע למונחים שלנו, אנא צור איתי קשר.

Scroll to Top